KØBENHAVNER CUP 2021

Københavner Cup 2021
VINDER  SAIF

Resultater
BC37 - HB2000 6-7
BC37 - SAIF 3-10
HB2000 - SAIF 6-7

 

Seniorspilleudvalget indbyder hermed til deltagelse i den 40. KØBENHAVNER CUP.

SAMLET PRÆMIESUM: Kr. 5.000

KØBENHAVNER CUP er en pokalturnering for alle klubber under Badminton København.

SPILLETIDER Medio august 2021 til medio september 2021.

SPILLESTEDER Den lavest rangerende klub har hjemmebane og stiller således baner til rådighed.

BOLDE Udgiften deles ligeligt mellem de 2 klubber.

TURNERINGSLEDELSE Seniorspilleudvalget

INDSKUD Kr. 500 – opkræves sammen med holdturneringen.

PRÆMIER Samlet præmiesum 5.000 kr.

TILMELDINGSFRIST Senest 1/7-21 på larsholmberg007@gmail.com

Vedrørende turneringsregler i øvrigt henvises til turneringsledelsen.
Turneringsansvarlig:
Lars Holmberg, telefon: 53 83 10 07
E-mail: larsholmberg007@gmail.com

Badminton København · info@badmintonkoebenhavn.dk