Region Øst Udviklingsforum

Formål

Vi ønsker at videreudvikle Region Øst til et mere relevant samarbejds- og udviklingsforum for organisationerne og medlemsklubberne, hvor vi sammen kan få mest ud af vores badmintonressourcer.

At skabe en ny start med en tidssvarende organisering på tværs af organisationerne, som kan facilitere gennemførsel af strategiske indsatser. Skabe fornyet engagement og flytte organisationerne tættere på klubberne i deres bevidsthed.

Mødeform

Kl. 16-18 

 Region Øst

 Region Øst - Her deltager organisationernes repræsentanter.

Kl. 18-19

 Spisning og klargørelse til åbent møde

 Badminton i Øst – Her er alle velkomne, og der bliver drøftet et eller flere forudbestemte emner. Vi ønsker at organisationerne, relevante kompetencepersoner og interesserede klubber deltager.

Kl. 19-21

 Badminton i Øst Organisationerne og klubberne

 
 Mødefrekvens - Slut august, start december og start marts.

Organisation

Faste deltagere – Minimum en gennemgående repræsentant fra hver organisation, frivillig eller ansat.

Ad hoc deltagere – Relevante kompetencepersoner, klubfolk og oplægsholdere. Mulighed for åbent at invitere alle klubber ind, hvis emnet er interessant for dem.

Tovholder/ansvarlig for enkeltområder udpeges. Bedste mand på opgaven.

Fokus på fælles strategi og indsatser. Videreudvikling af indsatserne på skoleområdet, MiniTon og Trænerinspiration.

Ressourcer

Frivillige

 • Ambassadører
 • Politisk løftestang
 • Områdeansvarlig

Administrative

 • Mødedeltagelse af konsulent fra alle landsdele
 • Konsulenterne som udførende led på indsatser
 • Tovholder og kontaktperson for Region Øst – Økonomisk ramme 10.000 årligt.
  • Dagsorden og referat
  • Kommunikation internt i Region Øst
  • Bookning af mødelokaler og aftaler med oplægsholdere

Fælles økonomisk råderum – Bidragende parter og hovedorganisationer

 • Fælles indsatser
 • Mødeudgifter
 • Markedsføring

Beslutningsdygtighed

Udvalget er beslutningsdygtigt på det lokale og regionale plan. Derudover har udvalget en stærk stemme ind i både hovedbestyrelsen i Badminton Danmark og badmintonledelsen i DGI Badminton.
Udvalget råder over de samlede tildelte midler.

Arbejdsgange

 • 3 uger før mødet – Foreløbig dagsorden sendes til mødedeltagere. Der gives en uge til at melde tilbage om man deltager eller ej samt yderligere punkter.
 • 2 uger før mødet – Endelig dagsorden sendes ud. Til punkter der kræver økonomi eller ressourcebeslutninger, skal der foreligge et oplæg, som kan vendes i baglandet før mødet, så vi kan tage en beslutning.
 • Mellem møder udarbejdes beslutningsoplæg og indstillinger. Fonde og organisationer ansøges til indsatser.
 • Kommunikation om ”Badminton i Øst” med emne, tid og sted samt relevans. Løbende inviteres relevante klubber og personer individuelt af kredse og konsulenter. Derudover inviteres bredt i nyhedsbreve til alle kontakter.

Badminton København · info@badmintonkoebenhavn.dk