Ungdom

Badminton Københavns Ungdomsarbejde

Arbejdet med at udvikle og understøtte ungdomsbadminton spiller på mange strenge.

Badmintonkonsulenten

Badminton Københavns badmintonkonsulent tager sig af en rækker opgaver med relevans for ungdomsarbejdet, herunder organisationsudvikling, trænertilbud, individuelle turneringer, begynderturneringer og meget andet.

Badmintonkonsulenten er sat i verden for at hjælpe klubberne, og vi opfordrer klubberne til at tage fat i og bruge konsulenten aktivt.

Badminton Københavns ungdomsudvalg

Badminton Københavns ungdomsudvalg arbejder for at sikre sportslig udvikling af kredsens talentmasse. Badminton København drifter udtagelse til kredsmatches, arrangerer træningssamlinger og beskæftiger sig med talentarbejde i samarbejde med Badminton Danmark og landets andre kredse.

Holdturnering for ungdom

Den holdturneringsansvarlige i Badminton København arrangerer holdturnering for alle aldersgrupper. Holdturneringen for ungdom spilles efter det landsdækkende holdturneringsreglement. Badminton København sender hvert år alle puljevindere fra den lokale turnering til DM for hold i deres respektive rækker. Derudover kårer Badminton København vindere af alle rækker, som i ungdom både udstyres med diplom og medaljer.

Københavnsmesterskaber og Kredsmesterskaber for ungdom

Badminton København afholder Københavnsmesterskaber for alle rækker, og alle kan være med. Vi starter i begynderrækken, D-rækken, og spiller alle rækker op til A-rækken over én weekend.

Samtidigt spiller U11A, samt Elite- og Mesterrækker i de andre årgange en samlet traditionsrig fællesturnering om Kredsmestertitlen med indledende kampe og semifinaler i over samme weekend. Finalekampe for alle ungdomsårgange i Kredsmesterskaberne spilles den efterfølgende onsdag aften.

Badminton København · info@badmintonkoebenhavn.dk