Holdturnerings- og protestudvalg

Kurt Mehlsen (Formand, Holdturneringsansvarlig, Tilhørsforhold: BK36)
Mobil: 40 38 64 93
E-mail: kurt.mehlsen@post.tele.dk

Susanne Ørding Kauffmann (Ungdomsspilleudvalget, Tilhørsforhold: GBK)
Tlf: 60 64 91 70
E-mail: susanne@kauffmann.eu

Lars Holmberg (udvalgsmedlem)
Hjem: 55 34 25 09
Mobil: 53 83 10 07
E-mail: larsholmberg007@gmail.com

Badminton København · info@badmintonkoebenhavn.dk