Holdturnerings- og protestudvalg

Thomas Irving Pedersen (Formand, Holdturneringsansvarlig, Tilhørsforhold: SAIF)

Susanne Ørding Kauffmann (Ungdomsspilleudvalget, Tilhørsforhold: GBK)

Mikkel Grøn (Seniorspilleudvalget, Tilhørsforhold: HB2000)

Lars Michelsen (Senior+, Tilhørsforhold: GBK)

Kristian Bjørn (Ungdom, Tilhørsforhold: BC37)

Kasper Ullegaard (Ungdom, Tilhørsforhold: HBC)

Badminton København · info@badmintonkoebenhavn.dk