Træningssamlinger og kredshold

Holdkampe med kredsdeltagelse

Hvert år afholdes tre forskellige arrangementer, hvor Badminton København udtager spillere og sender dem afsted for at repræsentere København i holdkampe.

Træningssamlinger for de yngste årgange

Nogle af kredsens lovende talenter i årgangene U11 og U13 udtages af Badminton København til at deltage i tre årlige træningssamlinger. Der deltager lige mange drenge og piger.

Træningssamlingerne er af 4 timers varighed.

Samlingerne har til formål at de af kredsens spillere, som har mulighed for at repræsentere Badminton København i kredsmatches får lejlighed til at møde hinanden og dygtiggøre sig sammen. Badminton Københavns trænere får lejlighed til at lære spillerne at kende og vurdere deres aktuelle niveau. Ikke mindst får deltagerne en sjælden mulighed for at træne sammen med nogle af de kammerater, som de ellers oftest møder som konkurrenter i de individuelle turneringer.

Badminton København · info@badmintonkoebenhavn.dk