Danish Junior Cup Team Tournament er en international holdturnering for ungdomsspillere i U15- og U17-årgangene. Der deltager hold fra en række lande samt hold fra de danske kredse.

Turneringen arrangeres i samarbejde mellem Badminton Sjælland, Badminton København og Badminton Danmark og ligger i sammenhæng med Denmark Open.

 

Historie

Ved Københavns Badminton Kreds' 50 års jubilæum i 1984 startede Bjarne Manniche – daværende USU-formand i kredsen – en international holdturnering for spillere under 18 og 16 år.

De deltagende lande var : England, Tyskland, Holland, Sverige og de største kredse i Danmark.

Turneringen blev en stor succes og det følgende år kom Sjælland med som arrangør.

DJC = DANISH JUNIOR CUP

Arrangementet blev drevet af en gruppe bestående af ledere fra Badminton København og Badminton Sjælland – med Birgit og Bjarne Eriksen som frontfigurer.

I 1988 blev konceptet lidt anderledes og arrangementet fik det navn det var kendt for de næste 30 år, nemlig Danish Junior Cup.

Holdstørrelsen blev ændret til max. 6 drenge og 6 piger for at tilgodese de spillere, der ikke var de allerstærkeste, så flere kunne få del i oplevelsen.

I 1988 kom også Puslinge – U 14 – med i DJC.

DJC blev afviklet mandag og tirsdag i uge 42. I weekenden op til uge 42 spilledes individuelle internationale turneringer for U 18 i Gentofte, U 17 i Hvidovre og U 14 i Glostrup.

Deltagende lande var: England, Holland, Tyskland, Sverige, og fire kredse fra Danmark - Fyn, København, Jylland og Sjælland.

Alle spillere og ledere var indkvarteret på hoteller og blev transporteret fra hotel til hal hver morgen og aften.

Senere kom Finland, Norge og Frankrig med i DJC, hvor der var events på 10 – 14 hold i hver aldersgruppe.

I 2009 deltog Tyrkiet i U 17, hvor de vandt som første og eneste gang denne række, ligesom Polen og Estland også har deltaget en enkelt gang.

Som indledning var der indmarch for alle landene, samt kampråb inden kampstart. Som afslutning var der præmieceremoni, hvor alle landenes spillere stod på rad og række. Pladserne 1, 2 og 3 fra hver aldersgruppe fik hver en medalje, samt det vindende hold en pokal til ejendom.

Derudover fik en spiller fra hver aldersgruppe en fighter trophy. Denne spiller var ikke nødvendigvis holdets stærkeste spiller, men en spiller, der havde udvist Fair Play, Good behaviour og kæmpede for holdet.

DJC 25 år

I 2009 havde DJC 25 års jubilæum. Det blev festligholdt med en reception i Taastrup Idræts Haller søndag eftermiddag. Her deltog alle lande, klubber, kredse og gamle udvalgsmedlemmer.

I 2011 stoppede U 19’s deltagelse i DJC. I stedet kom U 13 med (de havde tidligere deltaget i Årets Hold på Fyn). En god fornyelse og dermed en mulighed for de europæiske lande for at udvikle deres unge spillere.

Det blev en stor succes – især fordi de fleste U13-spillere endnu ikke har stiftet bekendtskab med turneringer i udlandet, så for dem var det en kæmpe oplevelse.

Spillesteder

DJC startede i Valby Hallerne. Da flere hold deltog og der ikke længere var plads nok, flyttede arrangementet til Frederiksberg Hallerne og Vanløse Hallen. De sidste mange år foregik det i de tre haller i Taastrup Idræts Haller, med supplement af Greve og Ballerup om mandagen.

Hver hal havde sin egen Referee under hele turneringen.

DJC digitaliseret

I 2016 blev DJC digitaliseret. En frivillig i DJC-udvalget udviklede systemet for DJC, således at tilmelding, spillernes navne, holdopstilling, rangliste mm foregik online. Dette blev absolut en lettelse for både lande, men også turneringsledelsen ved bordene. Især da alle lande skulle ranke alle spillere – både mht. single, men også alle mulige mix- og doublekonstellationer. Arrangementet blev drevet af en masse frivillige, da hver turneringsledelse bestod af mindst 2 personer.

DJC’s ophør – en epoke slutter for at genopstå

Holdturneringen i 2017 blev den sidste efter 33 år i det oprindelige format. Badminton Danmark meldte ændringer i sæsonplanen ud og ønskede ikke længere at U17 deltog i DJC pga. en for presset sæsonplan. Samtidig ønskede man holdturneringen flyttet til marts, da den ellers lå for tæt ved med Denmark Open. Det var ikke praktisk muligt at gennemføre DJC på disse nye betingelser og en epoke fandt sin slutning.

DJC genopstår i forbindelse med Denmark Open

Allerede i 2019 genopstod DJC i nyt format i forbindelse med Denmark Open og der blev pustet nyt liv i den internationale holdturnering med kredsdeltagelse. Turneringen blev en del af badmintonfesten i forbindelse med Denmark Open på Fyn, og vi kunne igen sende hold afsted. I 2020 måtte det planlagte DJC springes over pga. coronapandemien.

Badminton København · info@badmintonkoebenhavn.dk